Mannoheptulos. Svensk definition. Ett ketosocker med sju kol och mannoskonfiguration.. Engelsk definition. A 7-carbon keto ...
Exempel på ketoheptoser: Sedoheptulos Mannoheptulos Taloheptulos Alloheptulos Aldoheptos Denna artikel inom organisk kemi ...
Mannoheptulos Taloheptulos Alloheptulos Denna artikel inom organisk kemi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom ...