Figur 2: Nanotomy Resultat:. Från makromolekyl till Tissue (A) Nanotomy av hjärnorna hos 7 dagar efter befruktningen kontroll ... Men på grund av online-delning av objektiva data bör det bli möjligt att jämföra lättare publicerade data och använda ... Använd lätt identifierbara anatomiska strukturer i och runt hjärnan, inklusive doft gropar, ögon, grå-vita substansen gränser, ...