Makromolekylära substanser (1) * Hormoner, hormonersättningar och hormonantagonister (0) * Enzymer och koenzymer (0) ...
Den ena startpunkten är substans P 1-7, där vi i samarbete med docent Anja Sandström utvecklar nya läkemedelslika substanser. ... Vi fokuserar på ligander som interagerar med makromolekylära mål i renin-angiotensin- och tachykininsystemen. ... Vi studerar hur dessa substanser påverkar nervceller från hippokampus och t.ex. inlärning och minne i djurmodeller påverkas. ... är ambitionen att upptäcka läkemedelslika substanser som kan reversera de uppkomna skadorna på inlärnings och minnesfunktioner. ...
Den verksamma substansen i Imovane är zopiklon som tillhör gruppen cyklopyrroloner, vilka strukturellt skiljer sig från andra ... Zopiklon har hög affinitet till bindningsstället inom det makromolekylära GABA A-receptorkomplexet, där det inducerar specifika ... Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll. ...
Hydrogeler är intressanta dels för att de kan användas för att kapsla in och lagra stora mängder aktivs substans och skydda dem ... inklusive makromolekylära läkemedel såsom peptider och proteiner och lågmolekylära läkemedel såsom cancerläkemedel. Gruppens ... Många farmakologiskt aktiva substanser består av amfifila molekyler med liknande egenskaper som konventionella ytaktiva ämnen. ... Syftet är att främja utvecklandet av ny formuleringar med hög biotillgänglighet av den aktiva substansen och liten variation ...
Att ta en lovande substans från laboratoriet till godkänd behandling kräver stora resurser. Sällsynta sjukdomar står därför ... rekryterar just nu en forskare inom molekylär farmaci för projektet Strukturell karakterisering av formulerade makromolekylära ... Aktuell forskning visar hur läkemedlens aktiva substanser påverkar vår miljö. Nu samlar Farmaceutiska fakulteten flera centrala ... utvecklar och använder olika modeller och metoder för att studera egenskaper hos tilltänkta substanser i läkemedel. De har ...
Den verksamma substansen i Zopiklon Mylan är zopiklon som tillhör gruppen cyklopyrroloner vilka strukturellt skiljer sig från ... Zopiklon har hög affinitet till bindningsställen inom det makromolekylära GABA A-receptorkomplexet, där det inducerar specifika ... Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt innehåll. ...
Att ta en lovande substans från laboratoriet till godkänd behandling kräver stora resurser. Sällsynta sjukdomar står därför ... rekryterar just nu en forskare inom molekylär farmaci för projektet Strukturell karakterisering av formulerade makromolekylära ... Aktuell forskning visar hur läkemedlens aktiva substanser påverkar vår miljö. Nu samlar Farmaceutiska fakulteten flera centrala ... utvecklar och använder olika modeller och metoder för att studera egenskaper hos tilltänkta substanser i läkemedel. De har ...