Svinmakak (Macaca nemestrina) är en sydostasiatisk art i familjen markattartade apor som tillhör släktet makaker. Längden ( ... Macaca nemestrina på IUCN:s rödlista, läst 4 april 2009. ^ [a b] M. Richardson (19 juni 2006). "Sunda pig-tailed macaque". ... www.arkive.org/sunda-pig-tailed-macaque/macaca-nemestrina/. Läst 7 april 2014. ^ [a b c d e f g h] Ayers, K. & C. Vanderpoel ( ... http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Macaca_nemestrina/. Läst 7 april 2014. Vår fantastiska värld (fakta om djur och ...
Den är nära släkt med arten Macaca nemestrina och godkänns sedan 2001 som självständig art. Hannar är med en kroppslängd (huvud ... Macaca leonina är en art i släktet makaker som i sin tur tillhör familjen markattartade apor. ... a b c d] Macaca leonina på IUCN:s rödlista, auktor: Boonratana, R. et. al. (2008), besökt 17 februari 2009. ^ Wilson & Reeder, ... I sydöstra delen av utbredningsområdet jagas Macaca leonina för köttets skull. IUCN befarar hat hela beståndet minskar med 30 ...