Lyaser kan ytterligare klassificeras i sju underklasser: EC 4.1 omfattar lyaser som klyver kol-kolbindningar, såsom ... omfattar lyaser som klyver kol-kvävebindningar EC 4.4 omfattar lyaser som klyver kol-svavelbindningar EC 4.5 omfattar lyaser ... som adenylylcyklas och guanylylcyklas EC 4.99 omfattar andra lyaser, såsom ferrochelatas Vissa lyaser är förbundna med ... Superfamilies of single-pass transmembrane lyases in Membranome database Wikimedia Commons har media som rör Lyaser. ( ...
Escherichia coliproteinerHydrolyaserProteinkinaserCholsyrorBakterie-DNAOdlingsmediaTransferaserBiotinGlukosiderLyaserp- ...