Levorfanol (17-metylmorfinan-3-ol, summaformel C17H23NO) är ett smärtstillande preparat som tillhör gruppen opioider. ...
Preparatet är besläktat med levorfanol. Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckningen N I i 1961 års allmänna ...
Föreningen har CAS-nummer 468-10-0. Butorfanol Dextrometorfan Dextrorfan Levometorfan Levorfanol Racemetorfan Denna artikel ...
Butorfanol · Nalbufin · Levometorfan · Levorfanol. Övriga. Etorfin · Dezocin · Lefetamin · Tilidin · Tramadol · Loperamid · ...
Butorfanol, Nalbufin, Levometorfan, Levorfanol Övriga Etorfin, Dezocin, Lefetamin, Tilidin, Tramadol, Loperamid, Difenoxylat ...
Levorfanol*) ((-)-3-hydroxi-N-metylmorfinan). Metadon (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanon) ...