Kolifager: Virus med Escherichia coli som värdorganism.Leviviridae: En familj bakteriofager som infekterar enterobakterier, ... Ett bakteriofagsläkte av familjen Leviviridae vars virus innehåller den korta genomvarianten och har en separat gen för ...
Leviviridae-stammens bakteriofager MS2 och Qβ) och ca 1,2 miljoner baspar (Mimivirus). ...
Leviviridae 0 frågor En familj bakteriofager som infekterar enterobakterier, Caulobacter och Pseudomonas. Genomet består av ...