SA - Beteendevetenskap - De GeerSA - Beteendevetenskap - De Geer

Efter utbildningen har du alla möjligheter till en utvecklande karriär med fokus på människor och ledarskap. Kanske vill du ... Du får goda kunskaper om mänskligt beteende, sociala relationer och ledarskap i ämnen som psykologi, sociologi, kommunikation ... och ledarskap. Du får också arbeta med personlig utveckling och studera hur människan agerar som individ, beter sig i grupper ...
more infohttp://degeer.norrkoping.se/utbildningar/sa---beteendevetenskap.html

Ledarskapsutbildning - kurs i ledarskapLedarskapsutbildning - kurs i ledarskap

V rderingsstyrt ledarskap Att leda genom gemensamma värderingar. Med en gemensam och uttalad värdegrund att stå på kan ni ta ... Ledarskapsutbildning för ett aktivt ledarskap. Det här är utbildningen för dig som har arbetat en tid som ledare och som vill ... Bygg vidare på dina kunskaper i ledarskap. Ta nästa steg i din utveckling som chef och ledare med denna påbyggnadsutbildning ... Denna utbildning i värderingsstyrt ledarskap lär dig hur din organisations värderingar kan översättas till konkreta handlingar ...
more infohttp://hjartum.se/kurser/kategorier/ledarskap

Ledarskap - WikipediaLedarskap - Wikipedia

Ledarskap kan även ibland beskrivas som konsten att leda människor. Ledarskap har getts olika betydelse, från att utmålas som ... Globalt ledarskap innebär att man förstår den globala marknaden. Frågor som man arbetar med är hur man leder en värld som är ... Ledarskap i sig är därför inte nödvändigtvis kopplat till de uppgifter eller mål som ska uppfyllas, till skillnad från den ... Ledarskap kan ses som det beteende som kommuniceras gentemot andra i ett socialt system. En skicklig ledare kan anpassa sitt ...
more infohttps://sv.wikipedia.org/wiki/Ledarskap

Situationsanpassat ledarskap - WikipediaSituationsanpassat ledarskap - Wikipedia

Med rätt sorts ledarskap kan en person så småningom bli självständig och resultatinriktad, det vill säga en U4 (läs mer under ... Situationsanpassat ledarskap beskrivs där som en modell för att långsiktigt utveckla individer så att de kan uppnå sin högsta ... Situationsanpassat ledarskap inom organisationsteori är en typ av ledarskapsteori, ledarstil och modell som går ut på att olika ... skapade en modell för situationsanpassat ledarskap. År 1969 skrevs det om modellen i boken Management of Organizational ...
more infohttps://sv.wikipedia.org/wiki/Situationsanpassat_ledarskap

Kvinnors ledarskap - Indien - HungerprojektetKvinnors ledarskap - Indien - Hungerprojektet

Hungerprojektet stöttar dessa kvinnor med utbildningar i ledarskap och jämställdhetsfrågor under deras 5-åriga mandatperiod. ...
more infohttp://www.mynewsdesk.com/se/hungerprojektet/images/kvinnors-ledarskap-indien-1622168

Lärande och ledarskap
     | ChalmersLärande och ledarskap | Chalmers

Civilingenjör och gymnasielärare i samma utbildning Lärande och ledarskap är en unik masterutbildning som förenar dina ... Lärande och ledarskap i praktiken, breddning, 7,5 hp. I denna kurs skall man bredda sin erfarenhet genom att delta i ... Lärande och ledarskap är en påbyggnadsutbildning för dig som har en förkärlek för matematik, naturvetenskap och teknik och som ... Lärande och ledarskap är en unik masterutbildning som förenar dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik med ...
more infohttp://www.chalmers.se/sv/utbildning/masterprogram/Sidor/larande-och-ledarskap.aspx

Rektors ledarskapRektors ledarskap

Rektors pedagogiska ledarskap är en central del i arbetet med att skapa en skola av god kvalitet för alla, där de nationella ... Rektors ledarskap. Rektors pedagogiska ledarskap är en central del i arbetet med att skapa en skola av god kvalitet för alla, ... Skolinspektionen definierar begreppet pedagogiskt ledarskap på följande sätt: Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att ... Det har visat sig att framgångsrika skolor har ett tydligt och demokratiskt ledarskap som fokuserar på både skolans kunskapsmål ...
more infohttps://skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Rektors-ledarskap/

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap - PressmeddelandenKonungens Stiftelse Ungt Ledarskap - Pressmeddelanden

Ungtledarskap 17 Kompassrosen 15 ledarskap 11 värdebaseratledarskap 8 Värderingar 6 Seminariet Ungt Ledarskap 2 ungt ledarskap ... Den 12 maj närvarar H.M.Konungen då Stiftelse Ungt Ledarskap och Scouterna arrangerar Seminariet Ungt Ledarskap. Temat är "FN:s ... H.M. Konungen till Malmö för Seminariet Ungt Ledarskap. Pressmeddelanden • Maj 02, 2018 07:00 CEST Den 7 maj går Scouternas och ... Julius Kramer får Kompassrosen för modigt ledarskap inom hållbar utveckling. Pressmeddelanden • Apr 12, 2018 07:00 CEST Julius ...
more infohttps://www.mynewsdesk.com/se/konungens-stiftelse-ungt-ledarskap/pressreleases

Socialdemokraternas ledarskap skapar personalbristSocialdemokraternas ledarskap skapar personalbrist

Vår sjukvårdsminister skriver tillsammans med två S-märkta politiker i en insändare att de stängda vårdplatserna och de långa vårdköerna beror på...
more infohttp://www.gd.se/opinion/debatt/socialdemokraternas-ledarskap-skapar-personalbrist

Utvecklande ledarskap - FörsvarsmaktenUtvecklande ledarskap - Försvarsmakten

... av representanter från Sveriges största globala företag på Militärhögskolan Karlberg för en informell träff med ledarskap och ... En av deltagarna noterade att det är stor skillnad på ledarskap och chefskap, ett gott ledarskap ger bättre resultat och ... Utvecklande ledarskap. Av: Torbjörn F Gustafsson - 16 maj 2012 kl: 11.09 Senast uppdaterad: 13 juni 2013 kl: 16.49 ... Utbildningen i ledarskap och förvaltning som bedrivs av skolan presenterades i stora drag av skolchef Mats Danielsson. ...
more infohttps://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2012/05/utvecklande-ledarskap/

Ledarskap | MarketLedarskap | Market

Ett gott ledarskap kännetecknas av närvaro, tydliga mål och förmåga att skapa engagemang. Det säger Claes Linusson, vd på ...
more infohttps://www.market.se/nyckelord/ledarskap

Ledarskap och Organisation - Malmö stadLedarskap och Organisation - Malmö stad

Ett IP-nummer är din unika adress på internet. IP-numret används för att information som skickas över internet ska nå fram till rätt plats. Det enskilda IP-numret är ointressant för oss och vi avidentifierar all information i så stor utsträckning som möjligt. Den information vi har i våra systemloggar sparas endast i syfte att webbplatsen ska fungera bra.. Om du fyller i formulär på malmo.se sparas den information du valt att uppge i våra systemloggar, för att säkerställa att informationen når fram. Information om hur dina uppgifter hanteras får du i samband med att du använder det specifika formuläret.. Informationen rensas från våra systemloggar var sjätte månad. ...
more infohttps://malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Studiebesok/Tema-Gymnasium-och-Vuxenutbildning/Ledarskap-och-Organisation.html

Ledarskap under stress - FörsvarsmaktenLedarskap under stress - Försvarsmakten

Ledarskap under stress. Av: Charlotte Pettersson , Militärhögskolan Halmstad - 18 augusti 2016 kl: 15.38 Arkiverad nyhet ... Stegbilen är bara ett av ett antal övningsmoment under den första dagen på kursen Ledarskap under stress (LUS), en inledande ...
more infohttps://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/08/ledarskap-under-stress/

Ledarskap - undervisning | PearltreesLedarskap - undervisning | Pearltrees

Ledarskap - Ledarskap - Jesper Juul om respekt, relationer och vikten av olydnad - Forskning i korthet 2013 nr1.pdf - Lärarna ...
more infohttp://www.pearltrees.com/lenalinda/ledarskap/id12236275

Skolutveckling, ledarskap | PearltreesSkolutveckling, ledarskap | Pearltrees

Övertro på digitala teknikens betydelse i skolan PT Ledarskap. Matematiklyftet - JL Skolutveckling. 5 tips: Sakerna framtidens ... Alla "vet" att ledarskap är viktigt. Ledarskap förväntas lösa alla möjliga problem. Det finns en stor ... "Ledarskap säljer - men blir ofta tomt prat" Ledarskap är populärt och omtalas brett och positivt. ... Ledarskap - Skolutveckling - Ledarskap - Öpedagogen , Min pedagogiska reflektionsplats om digitalt lärande och annat i ...
more infohttp://www.pearltrees.com/tunggung/skolutveckling-ledarskap/id11765777

Inspirationsträff ledarskap - LRFInspirationsträff ledarskap - LRF

I mitten av december samlades 13 företagare och arbetsledare inom lantbruket i Värmland till en inspirationsdag om ledarskap på ... Utvecklat ledarskap nyckeln till framgång för 1 av 3 entreprenörer 34 % anser att entreprenörer måste utveckla sitt ledarskap ... Inspirationsträff ledarskap Värmland I mitten av december samlades 13 företagare och arbetsledare inom lantbruket i Värmland ... Öka kunskap och intresse för ledarskap eftersom det har betydelse för att få effektivare, lönsammare och attraktivare företag. ...
more infohttps://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/varmland/2018/12/inspirationstraff-ledarskap/

Vårdens ledarskap - VårdförbundetVårdens ledarskap - Vårdförbundet

Vårdförbundet jobbar därför ständigt för att förbättra förutsättningarna för ditt ledarskap. ... Tre huvuduppdrag inom vårdens ledarskap. Det finns många åsikter om ledarskap. I Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap ... Vårdens ledarskap. Du som är chef och ledare spelar en avgörande roll för att utveckla vården. Men du har en utmanande uppgift ... Vårdens ledarskap ska bidra till att vårdens samlade kunskap leder både till en förbättrad hälsa för individen och en ökad ...
more infohttps://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/sa-gor-vi-varden-battre/vardens-ledarskap/

Ledarskap - Center för skolutveckling - Göteborgs StadLedarskap - Center för skolutveckling - Göteborgs Stad

Utvecklingsträffar: Ledarskap för kollegialt lärande. Lärledarutbildning. Som lärledare hjälper du till att, i samverkan med ... Utvecklingsträffar: Ledarskap för kollegialt lärande. För ledare som har kollegialt lärande som en bärande ledningsstrategi ... Det handlar om lärarens och förskollärarens ledarskap för sina barn och elever, men också om förskolechefens och rektorns ...
more infohttp://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/center-for-skolutveckling/overgripande-uppdrag/ledarskap/

Ledarskap för läkare - Dagens MedicinLedarskap för läkare - Dagens Medicin

... handlar om hur du kan stärka dig i rollen som chef och ledare genom ett personligt och modernt ledarskap. Du får bland annat ... Ledarskap för läkare. Denna Lipus-certifierade utbildning, som riktar sig till alla läkare, ST-läkare samt klinik- och ... Att utveckla ditt ledarskap och stärka dig i rollen som ledare eller chef - Hur du blir en bättre rollmodell. - Att arbeta med ... Att ta fram en praktisk handlingsplan för ditt eget ledarskap. GODKÄND AV LIPUS. Lipus, Läkarnas institut för professionell ...
more infohttps://www.dagensmedicin.se/utbildning/ledarskap-for-lakare2/

Digitalt ledarskap gör Karlskronas servicetjänster smartare | RISE SICSDigitalt ledarskap gör Karlskronas servicetjänster smartare | RISE SICS

Home » Digitalt ledarskap gör Karlskronas servicetjänster smartare. Digitalt ledarskap gör Karlskronas servicetjänster smartare ... Karlskrona kommuns digitala ledarskap bygger på en strategi som i komprimerad form beskrivs i följande punkter:. *Service och ... Digitalt ledarskap handlar väldigt mycket om transparens och tillgänglighet gentemot medborgarna. För oss har det varit viktigt ... Ledarskap, delaktighet, trygghet. Målgrupp/Användare. Personal och kommuninvånare, brukare av vård- och omsorgstjänster samt ...
more infohttps://www.sics.se/digitalt-ledarskap-gor-karlskronas-servicetjanster-smartare

Ledarskap - Stockholms IdrottsförbundLedarskap - Stockholms Idrottsförbund

Hem / RF´s anvisningar för barn- ... / Ledarskap Ledarskap Idrottsrörelsen är Sveriges största, och kanske bästa, ledarskola. ...
more infohttps://www.rf.se/Distrikt/stockholmsidrottsforbund/barnensidrott/rfsanvisningarforbarn-ochungdomsidrott/Ledarskap/

Kurs: Hållbart ledarskapKurs: Hållbart ledarskap

Reflektion över mitt ledarskap med hjälp av dialogseminarie.. *Dag 4: Personligt ledarskap - medvetet ledarskap med ... Kurs: Hållbart ledarskap. Vem vänder sig kursen till?. Vi tror att du jobbar som ledare i någon form och har en önskan att få ... Dag 3: Vad är ledarskap? Att leda sig själv och andra. ... Chef och ledarskap i digitalisering. *Chef och ledarskap i ...
more infohttps://www.combitech.se/nyheter-inspiration/kalender/hallbart-ledarskap/

Delat ledarskap | LedarnaDelat ledarskap | Ledarna

Delat ledarskap är vanligt i vissa branscher. Det kan innebära både för- och nackdelar. Vi vet vad du behöver tänka på när du ... Det finns både för- och nackdelar med delat ledarskap. För många kan delat ledarskap vara en möjlig väg för att uppleva att det ... I boken "Delat ledarskap - om chefer i samarbete" skriver tre forskare om de möjligheter som finns med delat ledarskap, men ... Delat ledarskap innebär att ni är två eller fler som delar på ansvar och arbetsuppgifter i chefsuppdraget. ...
more infohttps://www.ledarna.se/utvecklas-som-chef/chefsrollen-och-ledarskapet/delat-ledarskap/

Fortbildning i pedagogiska ledarskap för förskolechefer
	 		- SkolverketFortbildning i pedagogiska ledarskap för förskolechefer - Skolverket

Högskolekursen i pedagogiskt ledarskap stärker förskolechefers förmåga att leda och styra förskolan. Vårterminen 2019 startar ... Fortbildning i pedagogisk ledarskap på grundläggande akademisk nivå. Studierna är på 7,5 högskolepoäng och löper över två ... Använd kunskaper om ledarskap direkt. De teoretiska kunskaper som förskolechefen får under fortbildningen ska knyta an till ... Högskolekursen i pedagogiskt ledarskap stärker förskolechefers förmåga att leda och styra förskolan. Vårterminen 2019 startar ...
more infohttps://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/fortbildning-i-pedagogiska-ledarskap-for-forskolechefer

Vinnväxt 2019 - temaseminarium om regionalt ledarskap | VinnovaVinnväxt 2019 - temaseminarium om regionalt ledarskap | Vinnova

Välkommen på ett seminarium om vad regionalt ledarskap innebär för Vinnväxt 2019. Hör tips från ett pågående Vinnväxtinitiativ ... Vinnväxt 2019 - temaseminarium om regionalt ledarskap. Stockholm ons 6 dec 2017 kl. 10:00-12:00 ... Du som ska söka till Vinnväxt 2019 är välkommen på ett seminarium om vad regionalt ledarskap innebär. Ett pågående ...
more infohttps://www.vinnova.se/kalenderhandelser/2017/12/vinnvaxt-2019-temaseminarium-regionalt-ledarskap/