... kemedelsförskrivning – och de gemensamma ambitionerna når längre än så.,/p,. Wed, 03 May 2023 ... Premiärgäst 2023 är Niklas Hedberg, chefsfarmaceut vid Tandvårds- och läkemedelsförmå ... p,Nu förenas universitet och läkemedelsföretag i tretton länder i UNITE4TB, ett internationellt ... kemedelsföretag.,/p,. Mon, 17 Oct 2022 11:18:00 GMT. https://www.ilk.uu.se/farmaceutiska-fakulteten/nytt-vid-fakulteten? ...
Ansvaret sträcker sig från förskrivning av antibiotika inom hälso- och sjukvården hela vägen ... kemedelsföretag att inkludera patienternas syn på beslut om läkemedel och läkemedelsutveckling. Patienters ...