Rapportering av misstänkta biverkningar Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att lä ... Till grunden för bedömningen av orsakssamband mellan läkemedelsbiverkningar och SIRTURO ligger också en & ... Rapportering av biverkningar Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. ...