ller f rskrivning av antibiotika s har det ordinerats utan att man gjort en mikrobiologisk unders kning och resistensbest mning ... Kräkning, anticipatorisk. Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi2. SemenanalysSpermierörlighet ...