FTIR-mikroskopi/spektroskopi. • Konfokalmikroskopi (CLSM). • Elementanalys (EA). • Ytplasmonresonans (SPR). • ...
Mikroskopi ... konfokalmikroskopi ...
molekylärbiologi). Erfarenhet inom experimentell forskning, molekylär- och cellbiologiska metoder samt (konfokal) mikroskopi ... inklusive avancerad mikroskopi, flödescytometri och RNA-sekvensering) ...
En SP5 konfokal microscope utrustad med en temperaturstyrd CO2 inkubator (37 ° C och 5% CO2) används för levande cell imaging ... Slutligen, eftersom gränsen för upplösningen av optisk mikroskopi (ca 200 nm) inte tillåter undersökning av den fina strukturen ... 2. Live Fluorescens Scanning konfokalmikroskopi * Live-cell imaging. Sätt täckglas på vilka de transfekterade cellerna såddes i ... är baserade på konfokal live-cell imaging och användningen av transfekterade fluorescerande fusionsproteiner 1-3. De används ...
Konfokalmikroskopi bygger på att prover punktbelyses med en laser som ljuskälla och skannas. På så sätt rekonstrueras en ... Det är logiskt att just mikroskopi är i fokus på denna konferens eftersom bioimaging är ett starkt forskningsområde i Göteborg ...
... konfokal- och elektronmikroskop. RISE har även svepelektronmikroskopi, konfokal Raman mikroskopi, TOF-SIMS och AFM och vi ... Mikroskopi för livsmedel ,p,De flesta av oss tycker nog att den viktigaste egenskapen hos mat är att den är god. Men idag ... För att förstå samband mellan egenskaper, funktionalitet och mikrostruktur behövs avancerad mikroskopi som kan bestämma ... Vi har avancerad provprepareringsutrustning för mikroskopi (kryo, frysetsning, plastinbäddning, micateknik, tunnsnittning) och ...
... såsom konfokal- och totalreflexions-mikroskopi. Optogenetiska och andra molekylära verktyg och biokemiska tekniker kommer att ...
... konfokal mikroskopi och erfarenhet av bildbehandling och erfarenhet av analys är meriterande.. - har goda kunskaper i såväl ... inklusive avancerad mikroskopi, flödescytometri och (singelcell) RNA-sekvensering) för att studera hur endotelceller ...
Upplösningen med Airyscan hamnar mellan traditionell konfokal mikroskopi och superupplösande mikroskopi och utgör ett ... Airyscan detektion bygger på en princip för konfokal avbildning där hela diffraktionsmönstret i ett konfokalmikroskop avbildas ... KTHs infrastruktur för mikroskopi avser köpa ett konfokalmikroskop med virtuellt pinhål för superupplösning och parallell ... Upplösningen med Airyscan hamnar mellan traditionell konfokal mikroskopi och superupplösande mikroskopi och utgör ett ...
PCR analyser, histologiska analyser samt konfokal mikroskopi. ELISA samt Western blot på isolerade plasma och proteiner och ... PCR analyser, histologiska analyser samt konfokal mikroskopi. ELISA samt Western blot på isolerade plasma och proteiner och ...
... spekulär mikroskopi, och in vivo konfokalmikroskopi har börjat att omvandla området för kliniska korneal diagnostik. Dessutom ...
Konfokalmikroskopi och STED mikroskopi kommer att användas i stor omfattning i detta projekt. ...
BergmanLabora säljer Nikons instrument för mikroskopi och optiskmätning i Sverige. För oss på BergmanLabora är det viktigt att ... Grundläggande begrepp i konfokal mikroskopi. Konfokalmikroskopi erbjuder många fördelar jämfört med konventionellt optisk ... Denna länk innehåller artiklar om grundläggande konfokal koncept, interaktiva tutorials där man kan prova på virtuella konfokal ... Det finns en gräns för hur små detaljer man kan särskilja i optisk mikroskopi. Detta beror på ljusets och optikens egenskaper. ...
Analys med hjälp av mikroskopi, inkluderande konfokalmikroskopi av humanvävnad och vävnad från transgena djur. Fryssnittning ... Erfarenhet av konfokalmikroskopi önskvärd. Djurförsöksbehörighet. Ett krav är att sökanden kan uttrycka sig mycket väl på ...
Erfarenhet av arbete med ljus- och immunofluorescens samt konfokal mikroskopi • Erfarenhet av arbete med Q-win, Leica ... Erfarenhet av arbete med ljus- och immunofluorescens samt konfokal mikroskopi. • Erfarenhet av arbete med Q-win, Leica ...
... konfokal mikroskopi).. Compulsory elements. Praktiska övningar är obligatoriska. Ev. frånvaro kompenseras antingen genom att ...
Projektet baseras på en ny metod för mikroskopi-analys av läckande blodkärl exempelvis i huden. Substanser injiceras för att ... Genom bildanalys kvantifieras läckaget och mekanismer undersöks genom korrelativ konfokalmikroskopi. Graden av läckage ... Tidigare erfarenheter av immun-färgningar, fluorescens-mikroskopi och excel-baserad analys är viktiga. Kunskap i bioinformatik ... En sidas beskrivning av möjligheter och begränsningar med multifoton- och konfokalmikroskopi, inklusive referenslista. ...
2.4 Konfokalmikroskopi Confocal laser scanning microskopy (CLSM) används för att skapa bilder av prover som är infärgade med en ... Kombinationen av mikroskopi och spektroskopi har resulterat i mer omfattande data och slutsatser kring hur komplexen binder ... Komplexen studerades även med konfokalmikroskopi för att se var i cellen de ackumulerades. Resultaten visar skillnader i hur de ... En tidigare studie har genomförts på enantiomerer av D4 där de, liksom i denna studie, studerats med konfokalmikroskopi [21]. ...
Fluorescens mikroskopi, Immuno-guld elektronmikroskopi, Konfokal mikroskopi, Mikroskopi af levende celler), Fysiologi (Syre/ ... Konfokalmikroskopi, Regulering af endocytose), Nyre og urinveje (Lokalisering af membranproteiner, Receptor medieret endocytose ...
Goda kunskaper av olika mikroskopi (SEM, konfokal) God förmåga att kommunicera vetenskap, både muntligen och i skrift God ... mikroskopi, biokompatibilitet, cytotoxicitet) Goda cellodlingskunskaper (celldifferentiering, histologi, qPCR, etc) ... Goda kunskaper i materialanalyser för bestämning av mikrostrukturen (mekaniska tester, mikroskopi, biokompatibilitet, ...
Praktisk erfarenhet av flödescytometri, samt konfokal och/eller epifluoroscence mikroskopi. - Praktisk erfarenhet av murina ... Praktisk erfarenhet av flödescytometri, samt konfokal och/eller epifluoroscence mikroskopi.. - Praktisk erfarenhet av murina ...
Del 5: konfokalmikroskopi Detaljerna i hur konfokalmikroskop är ställa upp är specifika för varje mikroskop typ, menviktiga ... Del 3: Förbereda Ca 2 + laddade vävnad för mikroskopi Noggrann fastlåsning av vävnaden är nödvändig för att minimera spontan ...
Vävnads- och cellpreparation för mikroskopi: Biologiska markörer för olika metoder som tas upp i kursen. Fluorometri, cytometri ... Fluorescensmikroskopi,kvotbildningsmikroskopi och konfokalmikroskopi: uppbyggnad och funktion.. Undervisnings- och arbetsformer ...
Marie Andersson, PhD, är ansvarig för Nikons konfokalmikroskopi hos BergmanLabora. Marie har tidigare varit mikroskopiansvarig ... är att tillhandahålla instrument från världens främsta tillverkare av labinstrument och produkter för mikroskopi. Vi utför ... Kontakta mig gärna så hjälper jag dig med allt som rör konfokalmikroskopi och super resolution. ...
Ovarian NeoplasmsKonfokal mikroskopi: En ljusmikroskopteknik där endast en punkt belyses och undersöks åt gången. En bild byggs ... biologiskaHematoporfyrinfotokemoterapiEMITTumörstamcellsanalysVävnadsteknikFlödescytometriFotokemoterapiKonfokal mikroskopi ... MelanomStrålsensibiliserande medelFlödescytometriFibroblasterCellinjeFotokemoterapiOvarian NeoplasmsKonfokal mikroskopi ...
... teoretiskaKonfokal mikroskopiPrevalensSpinalfusionCellantalFotostimuleringMetoderEmissionstomografiIntraoperativ period ...