Parets arbete om kolhydratmetabolism pågick i många år. Paret Coris betydelsefullaste arbete presenterades 1929 då de beskrev ...
... och energiomsättning utifrån kolhydratmetabolism, fotosyntes, biokemiska separationsmetoder samt grundläggande ...
Detta är det huvudsakliga hormonet som är involverat i kolhydratmetabolism och energiproduktion. En analys som bestämmer nivån ...
Långvarig störning av kolhydratmetabolism kan leda till diabetisk ketosacidos, ett tillstånd som kännetecknas av ackumulering ... Följande typer av diagnostiska åtgärder används för att bestämma olika störningar av kolhydratmetabolism:. *bestämning av urin- ...
... som spelar en viktig roll vid regleringen av kolhydratmetabolism . Dessa ämnen släpps ut i omgivande kapillärer, töms i ...