Enzymet tillhör familjen lyaser, speciellt de kol-syrelyaser som verkar på polysackarider. Det systematiska namnet på denna ...