EC 6 Ligaser: kobler sammen to molekyler med kovalente bindinger. En fullstendig oversikt over IUMBMBs anbefalinger kan finnes ... Dette stoffet kan være et komplisert organisk molekyl som er midlertidig bundet til proteinet og kalles da et koenzym. De ... For at det aktive setet skal fungere trengs oftest et koenzym eller en prostetisk gruppe som bindeledd mellom substratet og ...
Detta avsnitt är en sammanfattning av Kofaktor och Koenzym Många enzymer behöver binda till molekyler som inte är protein för ... ändringar inom en molekyl EC 6 Ligaser: katalyserar bildning av kovalenta bindningar mellan två molekyler Utöver detta ...
Detta avsnitt är en sammanfattning av Kofaktor och Koenzym.. KofaktorerRedigera. Många enzymer behöver binda till molekyler som ... EC 6 Ligaser: katalyserar bildning av kovalenta bindningar mellan två molekyler. Utöver detta klassificeras enzymen in i ...