De såg att de nyare läkemedlen bedakilin, linezolid, senare generationers fluorokinoloner, klofazimin och karbapenemer gav ...
Pyrazinamid Rifabutin Rifampicin Rifapentin Amikacin Bedaquilin Kapreomycin Klofazimin Cykloserin Delamanid Etionamid Kanamycin ... Erytromycin Gentamicin Metronidazol Nitrofurantoin Spectinomycin Trimetoprim/sulfametoxazol Trimetoprim Vancomycin Klofazimin ...
Vanliga vuxendos för Leprosy - lepromatous:. 50-100 mg peroralt en gång per dag för 2-5 år.. Vanliga vuxendos för Leprosy - Tuberculoid:. 100 mg oralt en gång per dag under 6 månader. Vanliga vuxendos för dermatitis herpetiformis:. 50 mg peroralt en gång om dagen fortsatte en livslång basis. Vanliga vuxendos för Pneumocystis Pneumonia:. 100 mg oralt en gång om dagen under 14 till 21 dagar. Vanliga vuxendos för Pneumocystis Pneumonia Profylax:. 100 mg oralt två gånger i veckan. Vanliga vuxendos för toxoplasmos - Profylax:. 100 mg peroralt två gånger i veckan fortsatte på en livslång basis.. Vanliga pediatrisk dos för spetälska:. 1 till 2 mg / kg (upp till 100 mg) oralt en gång om dagen.. Vanliga pediatrisk dos för Pneumocystis Pneumonia Profylax:. > 1 månad: 2 mg / kg / dag (upp till 100 mg) oralt en gång om dagen. Vanliga pediatrisk dos för toxoplasmos - Profylax:. > 1 månad: 2 mg / kg / dag (eller 15 mg / m2) ...
Medikament.se är en oberoende upplysningstjänst på svenska för internationella läkemedel. För ytterligare information kring beslut om nya godkännanden, indragningar, varningar, råd och rekommendationer besök Läkemedelsverket, FASS alternativt närmaste apotek. ...
... ndning av klofazimin) för ytterligare information avseende samtidig behandling med klofazimin. Förhöjda ... Vid behov av samtidig behandling med klofazimin rekommenderas ökad observans, inklusive frekvent utvärdering med EKG ... ll klofazimin (genomsnittlig förändring från referens med 31,9 ms jämfört med 12,3 ms) (se avsnitt ... ndning av klofazimin I en öppen fas 2b-studie var den genomsnittliga ökningen av QTcF vid vecka 24 större hos de ...