Den typ av endocytos som använder proteinet klatrin som huvudkomponent är viktigast i nervceller. Genom att i detalj studera ... Det finns olika typer av endocytos, men för nervceller är den viktigast som har proteinet klatrin som huvudkomponent. ... täckta av klatrin. Så småningom klipps knopparna av från cellytan, bildar vesikler, som sedan tappar sitt klatrintäcke och ...
... m h a klatrin-coating och dynamin. Vanligt vid normal till hög frisättningsomsättning Ciona intestinalis. Kan den oansenliga ...