... kelatkomplexbildare, kortikosteroider för systemiskt bruk, medel vid skelettsjukdomar, p-piller, psykoanaleptika, östrogen.. ...
MetallerZinkAlkalimetallerKoboltKopparNickelAlkaliska jordmetallerManganKatjoner, tvåvärdaKromJärnBlyKelatkomplexbildare ...