katepsin F. CLN14, infantil. KCTD7. 7q11.21. BTB/POZ domain-containing protein KCTD7. ... Vesa J, Hellsten E, Verkruyse LA, Camp LA, Rapola J, Santavouri P et al. Mutations in the palmitoyl protein thioesterase gene ... Kousi M, Lehesjoki A-E, Mole SE. Update of the Mutation Spectrum and Clinical Correlations of over 360 Mutations in Eight Genes ... FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, telefon 08-508 866 00, teletal 020-22 11 44, e-post [email protected] ...
riskfaktorer, barn, hjärt-kärlsjukdomar, katepsin d, kroppsfettsmätning, cystatin b, katepsin l Ladda ner metadata ...
Engelsk titel: Treatment principles for different drugs in osteoporosis. Bones in jaws and elsewhere, part 5 Läs online Författare: Lerner, Ulf H ; Mellström, Dan Email: [email protected] Språk: Swe Antal referenser: 11 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 12103800 ...