Cystatin B var svagt-måttligt relaterat till kropps fett och kondition medan cathepsin L and D inte var det. Syfte: Studera ... cathepsin L and D hos barn. Totalt studerade 170 bran i åldern 8-11 år. ... relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L and D hos barn ... Cystatin B var svagt-måttligt relaterat till kropps fett och kondition medan cathepsin L and D inte var det.. Syfte:. Studera ...
Vitamin D/TU Svenska MeSH-termer * Monoklonala antikroppar, humaniserade * Medel för bevarande av bentäthet ...