Cystatin B var svagt-måttligt relaterat till kropps fett och kondition medan cathepsin L and D inte var det. Syfte: Studera ... relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L and D hos barn ... Studien studerade relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L ... Cystatin B var svagt-måttligt relaterat till kropps fett och kondition medan cathepsin L and D inte var det.. Syfte:. Studera ...
Hagberg B, Sourander P, Svennerholm L. Late infantile progressive encephalopathy with disturbed polyunsaturated fat metabolism ... katepsin F. CLN14, infantil. KCTD7. 7q11.21. BTB/POZ domain-containing protein KCTD7. ... Red Ölund AK, Westerberg B, Larsson C. Gothia Fortbildning, Stockholm 2003. Boken finns som pdf på www.mpsforeningen.se/ ... Uvebrant P, Hagberg B. Neuronal ceroid lipofuscinoses in Scandinavia: epidemiology and clinical pictures. Neuropediatrics 1997 ...