Beställs som Pt(U)-Katekoler, dygn och besvaras som Pt(U)-Adrenalin, Pt(U)-Noradrenalin, Pt(U)-Dopamin ...
Som exempel, uroshiololja från en giftek innehåller katekoler med C17 sidokedjor medan giftmurgröna och giftsumak mestadels ... innehåller katekoler med C15 sidokedjor. Den allergiska reaktionen beror på graden av omättade alkylkedjor. Mindre än hälften ...
Det är verksamt för katekoler, och bidrar till omsättningen av L-DOPA till melanin via dopakinon. Personer med okulokutan ...
Engelsk titel: Significant symptoms improvement in Parkinson disease with Stalevo (levodopa/carbidopa/entacapon) Författare: Anonymous Språk: Swe Antal referenser: 3 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 10123969 ...
Engelsk titel: New weapons in the treatment arsenal for Parkinson disease - part 2 Författare: Olsson JE Språk: Swe Antal referenser: 22 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 04043407 ...