Dessa graviditeter övervakas med dopplerundersökningar och kardiotokografi (CTG). En kombination av utebliven fostertillväxt, ...