... åtalbar actions händelser activate aktivera activated aktiverad activates aktiverar activating verksamhet, aktiverande ... ändring changing of the guard vaktavlösning channel kanal channels kanaler chanse möjlighet chant sång, sjunga, mässa ... pottaska potassium cyanide cyankalium potato potatis potato chips chips potbelly isterbuk, kalaskula poteen hembränt potent ... vandel conductance ledningsförmåga conducted tour gruppresa conductor dirigent, avledare, konduktör, ledare conducts dirigerar ...