Här har jag som psykolog ägnat timmar åt att tolka personlighets- och intelligenstester. Jag hade ju bara kunnat berätta mina ...
... öka prestationer i intelligenstester, höja humöret, stärka minnet samt minska risken för minskad hjärnkapacitet när man blir ...