VirusRNA-virusMiljöövervakningKloroform: Ett vanligt lösningsmedel för laboratoriebruk. Det användes tidigare som narkosmedel, ... RNA-fagerInoviridae: En familj stavformade eller trådiga bakteriofager av enkelsträngat DNA. Det finns två släkten, Inovirus ... eller RNA-molekylen i ett virus.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller ... är ett virus som angriper bakterier. Precis som virus kan angripa eukaryoter (växter, djur och svampar), kan fager visa en stor ...
Hepatitvirus 0 frågor Alla virus som orsakar leverinflammation. Hit hör såväl DNA- som RNA-virus, och virus hos både människor ... Det finns två släkten, Inovirus och Plectrovirus. * Iridoviridae 0 frågor En familj stora, ikosahedrala DNA-virus som ... Bakteriofager 0 frågor Virus som infekterar bakterieceller. * Defekta virus 0 frågor Virus, som pga att de saknar ett komplett ... Hepadnavirus omfattar hepatit B-virus, ankhepatit B-virus, hägerhepatit B-virus, jordekorrehepatitvirus och murmeldjurshepatit ...