Det finns två släkten, Inovirus och Plectrovirus. * Iridoviridae 0 frågor En familj stora, ikosahedrala DNA-virus som ... Hepatitvirus 0 frågor Alla virus som orsakar leverinflammation. Hit hör såväl DNA- som RNA-virus, och virus hos både människor ... DNA-virus 0 frågor Virusarter, vars nukleinsyra (arvsmassa) består av DNA (deoxiribonukleinsyra). * Adenovirus 0 frågor En ... Parvoviridae 0 frågor En familj som omfattar mycket små DNA-virus med en enkelsträngad DNA-molekyl. Det finns två subfamiljer: ...
SaltvattenVirusodlingVirus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.Genom, viralt: Den fullständiga arvsmassan ... En familj stavformade eller trådiga bakteriofager av enkelsträngat DNA. Det finns två släkten, Inovirus och Plectrovirus. ... DNA-virus: Virusarter, vars nukleinsyra (arvsmassa) består av DNA (deoxiribonukleinsyra).VattenförsörjningMikrobiologiska ... Virus som infekterar bakterieceller.Lysogeni: Fenomenet att en fag tar plats i värdbakteriens DNA och etablerar ett slags ...