Det finns två släkten, Inovirus och Plectrovirus.VattenföroreningAvloppsvattenVattenmikrobiologiAvfallshantering, vätskaF- ... Kolifager: Virus med Escherichia coli som värdorganism.Leviviridae: En familj bakteriofager som infekterar enterobakterier, ... kolifager 2 vatten och avlopp 2 ozon 2 sediment 2 vattentjänstlagen 2 plast 2 klimatförändring 2 standardisering 2 .... svenskt ... 100 ml Somatiska kolifager 300 / 100 ml 60 / 100 ml Begränsad användning i Sverige Clostridiesporer 5 / 100 ml Påvisade i 100 ...