Ej klassificerade familjer av bakteriofager Familjen Inoviridae Familjen Microviridae Ej klassificerade familjer Familjen ...
Familjen Inoviridae. *Familjen Microviridae. *Ej klassificerade familjer *Familjen Geminiviridae. *Familjen Circoviridae. * ...
Genomet består av linjärt, positiv-sens-, enkelsträngat RNA.RNA-fagerInoviridae: En familj stavformade eller trådiga ...
Inoviridae 0 frågor En familj stavformade eller trådiga bakteriofager av enkelsträngat DNA. Det finns två släkten, Inovirus och ...