inlärningsstörningar (dyslexi och dyskalkyli), svag teoretisk begåvning. *språkstörning. *motorisk-perceptuella svårigheter. * ...
Man ser att inlärningsstörningar hos barn ökar, allergierna ökar och fertiliteten minskar. Samtidigt är många tillåtna ...
Beteendestörningarna innefattar ofta utvecklingsmässiga problem såsom inlärningsstörningar och störningar i 16 okt 2019 ...
... hyperaktivitet och inlärningsstörningar.. Rapportering av biverkningar ...
Resonaari skänker glädjen av att spela till handikappade och personer med inlärningsstörningar. Med hjälp av figurnoter kan ... Resonaari skänker glädjen av att spela till handikappade och personer med inlärningsstörningar. Med hjälp av figurnoter kan ...
Barn med både myelomeningocele och hydrocephalus kan ha inlärningsstörningar, inkluderande svårighet att vara uppmärksamma, ...
DemensAlzheimers sjukdomMinnesstörningarDemens, vaskulärFörtviningInlärningsstörningarParkinsons sjukdomSjukdomsmodeller, djur ... paranoidMedvetenhetTrail Making TestAvsiktInlärningsstörningarPsykiatrisk status, skattningsskala, kortSjälvuppfattning ...