Söva musen med intraperitoneala injektioner av ketamin (100 mg / kg; 10 mg / ml) och xylazin (10 mg / kg, 1 mg / ml). Musen ... Söva musen med intraperitoneala injektioner av ketamin (100 mg / kg; 10 mg / ml) och xylazin (10 mg / kg, 1 mg / ml). Utvärdera ...
Om patienten haft svårt att försörja sig en tid kan även tiaminföråden vara uttömda varvid B1-injektioner bör ges på vida ... Initialt hålls det tillbaka av det intraperitoneala fettet, vilket ytterligare maskerar symptomen och gör läckagen svårupptäckt ...
den intraperitoneala metoden för administrering av kemoterapeutiska läkemedel - direkt i tarmen eller cerebrospinalvätskan; ... För cancerpatienter ordineras de i form av droppare, piller eller intravenösa injektioner. Denna typ av behandling refererar ...