Vid snabb immunprecipitation-masspektrometri av endogena proteinet (RIME) analyser analyseras IP-prover genom masspektrometri ( ...
Korsreaktioner mellan Histoplasma och Blastomyces vid immunprecipitation är vanligt. Histoplasma duboisii. Prov utgörs av pus ...
gör en immunprecipitation-. *. 23:21 -där målet är Clock modifierat. med en hemagglutinin-sekvens? ...
Traditionella metoder för att identifiera prokrommor inkluderar svamp-två-hybrid (Y2H) screening och immunprecipitation i ...