Vid analys mäts S-Kappakedja, fri och S-Lambdakedja, fri. Kvoten S-Kappa/Lambda, fri beräknas. Eftersom ett litet överskott av ... Vid monoklonala gammopatier sker vanligtvis en kraftigt ökad produktion av ett visst immunglobulin, samt en ... Sammantaget resulterar detta i förhöjd nivå av antingen S-Kappakedja, fri eller S-Lambdakedja, fri samt förhöjd eller reducerad ... fri som S-Lambdakedja, fri och kvoten S-Kappa/Lambda, fri är inom referensintervallet (5). En abnorm kvot (d.v.s. förhöjd eller ...
U Albumin U Immunglobulin G U Kappakedja(Ig) U Lambdakedja(Ig) U Kappa/Lambda kvot U Protein HC U Kreatinin U Albumin/Kreatinin ... Csv Immunglobulin G Csv Immunglobulin G index Csv Immunglobulin G kvot (Csv/P) P Albumin P Immunglobulin G 25 ... P Albumin P beta-2-mikroglobulin P Cystatin C P Immunglobulin A P Immunglobulin G P Immunglobulin M P Kappakedja(Ig), fri P ... Immunglobulin G kvot och Immunglobulin G index (Immunglobulin G kvot/ Albumin kvot). Csv Albumin Csv Albumin kvot (Csv/P) ...
... lambdakedja Urin Nefelometri med specifika antikroppar BN ProSpec mg/ Immunglobulin A Immunturbidimetrisk analys cobas c 701 g ... 19 ab/ Immunglobulin G Immunturbidimetrisk analys cobas c 701 g/ Immunglobulin G Nefelometri med specifika antikroppar BN ... Immunglobulin G /Csv Isoelektrisk fokusering Hydrasys Immunglobulin M Immunturbidimetrisk analys cobas c 701 g/ Immunofixation ... Immunglobulin G Csv Immunturbidimetrisk analys cobas c 701 mg/ 18(40) ...
P-Lambdakedja(Ig), fri 217 mg/L *. 8,3-27,0. Svar ej vidimerat. ... P-Immunglobulin A 15,3 g/L *. 0,88-4,50. Svar ej vidimerat. ... P-Immunglobulin G 6,4 g/L *. 6,7-14,5. Svar ej vidimerat. ... P-Immunglobulin M 0,83 g/L. 0,27-2,10. Svar ej vidimerat. ...