Immungenetik. -Immunpatologi. -Immunologiska metoder, särskilt mätningar av cytokiner och kemokiner med multiple bead array och ...
Jag har två huvudsakliga forskningsområden - immungenetik och immunterapi. Inom det första området så försöker vi finna den ...
... vi särskilt stor vikt vid forskningskvalitet och framtida potential till relevant och translationell forskning immungenetik ... I arbetsuppgifterna ingår det även att bedriva experimentell och translationell forskning inom immungenetik eller annat ... I arbetsuppgifterna ingår det även att bedriva experimentell och translationell forskning inom immungenetik eller annat ... vi särskilt stor vikt vid forskningskvalitet och framtida potential till relevant och translationell forskning immungenetik ...
10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18 oktober (12) 185 Mikrobiologi 1851 Immunologi Allergologi Immungenetik Immunologi Klinisk ...