... rtel och hjärtmuskel. Samtliga av ovanstående effekter, förutom effekter på MPS, monitorerades i de ... du har haft onormalt hjärt-EKG eller hjärtsvikt  du har, eller någon i familjen har haft, hjärtproblem, s ... Hjälpämne med känd effekt: Varje tablett innehåller 145 mg laktos (som monohydrat). För fullstä ... Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar ...