Den meningovaskul ra formen r en kronisk meningit med symtom fr n hj rnhinnor, cortex och nervr tter t ex hydrocefalus, ... P EKG ses hj rtats rytm och ev. om hj rtat r verbelastat eller uppvisar tecken p kransk rlsjukdom. F r snabb eller f r l g hj ... Hj rt- och lungr ntgen kan avsl ja hj rtf rstoring, vidgade k rl, stas i lungorna och v tska i lungs cken. Vid hj ... rCBF (hj rnans regionala blodfl de)- m tningar med hj lp av Xenon inhalationsteknik ger ett m tt p blodfl desniv n och d rmed ...