Professor, AK Susheela, i histocytokemi som dessutom är Chef för Fluoride and Fluorosis Research Laboratories vid India ...
Engelsk titel: New types of analyses in clinical cytology improve diagnosis and treatment of tumors Författare: Stenkvist B Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 89097439 ...
... principerForskningsplaneringRobotteknikMatematikTvärsnittsanatomiTelepatologiHistocytokemiMedicinsk illustration. ... Konfokal mikroskopiPrevalensSpinalfusionCellantalFotostimuleringMetoderEmissionstomografiIntraoperativ periodHistocytokemi ...