Studie: Sprututbyten fungerar utmärkt som väg in i behandling för heroinberoende. Sprututbyten kan fungera utmärkt som väg in i ... Enligt en ny forskningsstudie i Malmö kan sprutbyten fungera lika väl som väg in i behandling för heroinberoende. 75 ... Enligt en ny forskningsstudie i Malmö kan sprutbyten fungera lika väl som väg in i behandling för heroinberoende. 75 ... Sprututbyten kan fungera utmärkt som väg in i behandling för heroinberoende, enligt ny forskning från Malmö. ...
1 av 10 heroinberoende i semesterparadis Rapporten från Australiens institut för hälsa och välfärd visar också att andelen ...
Tidigt i livet fastnade Morgan i ett heroinberoende. Han var nere för räkning när han träffade sin blivande tretton år äldre ...
Enkelt utryckt, Narconon fungerar. Läs några typiska kommentarer från studerande från Narconon-programmet och familjemedlemmar som upplevde det som ibland verkar vara en mirakulös förvandling.
Klonidin jämfört med metadon vid opiatabstinens (heroinberoende) avseende andel patienter som avbryter behandlingen på grund av ...
Klonidin jämfört med metadon vid opiatabstinens (heroinberoende) avseende andel patienter som avbryter behandlingen på grund av ... Buprenorfin jämfört med clonidin vid opiatabstinens (heroinberoende) avseende andel patienter med biverkningar samt antal ...
I flera länder finns kliniker för behandling mot heroinberoende med hjälp av Ibogain. Ibogain är en indol-alkaloid med ...
Samtidigt hade bandet problem då Gidget Gein förlorat kontrollen över sitt tunga heroinberoende. I oktober 1993 gick Trent ...
Inledande behandling med Suboxone under heroinberoende. Om du är beroende av heroin eller en kortverkande opioid, bör den ...
Heroinberoende är ett kroniskt tillstånd, som kräver behandling. Syftet med läkemedelsassisterad behandling är att förebygga ...
Den här gången konstaterar läkaren som undersöker Jim att han har ett alkoholmissbruk och är heroinberoende. Hans vårdbehov kan ...
MonaLisa blev heroinberoende. Tillvaron slogs i bitar och hon förlorade mycket av det hon tidigare levt för. Barnen placerades ... När filmen startar är MonaLisa hårt sargad av ett mångårigt heroinberoende. Men hon både vill och försöker sluta. Mest på egen ...
Heroinberoende utvecklas snabbt, många beskriver det som rena kärlekskänslor. Det är också det som gör heroin så farligt. En ...
Under de följande veckorna återkom Cobains heroinberoende. Ett ingripande gjordes den 25-26 mars och Cobain övertalades att ...
Subutex är ett receptbelagt läkemedel mot heroinberoende. Efter rapporter om att det missbrukas har företaget beslutat att dra ...
Under 1990-talet kämpade Staley med ett heroinberoende. De mörkare sidorna av beroendet kom att influera Staleys texter. På ...
Vi har massa heroinberoende medlemmar som slutat knarka utan medicin. Vi har på fötterna, säger Christer Karlsson. ...
Samtidigt hade bandet problem då Gidget Gein förlorat kontrollen över sitt tunga heroinberoende. ...
Utan att överdriva kan man säga att tobaksberoendet är lika starkt som ett heroinberoende. Därför är det väldigt viktigt att de ...
Behandling av heroinberoende med preparaten metadon och buprenorfin regleras av Socialstyrelsen, och kallas ...
Mer rakt på sak var ekonomimagasinet Business Week med rubriken: »Reckitt Benckiser tar hand om sitt heroinberoende.« ...
Constantine försöker förena Chicagos undre värld medan Grace hjälper en gammal väns heroin-beroende dotter. ...
Nuno, som är heroinberoende, ligger i koma med svår lungsot.. Álvaro, filmregissör till yrket, har levt ett nomadliknande liv, ...
Toleransökning är vanligast vid morfin-/heroinberoende, men kan också förekomma vid missbruk av cannabis och LSD. ...
används för behandling mot heroinberoende. Värt att nämna är. att blandingen av buprenorfin med alkohol och bensodiazepiner. ...
När en heroinberoende går över till metadon eller Suboxone så får de inte samma kick. Att bara slippa abstinensbesvären räcker ...
... som används medicinskt för smärtlindring och för substitutionsbehandling av heroinberoende. Under senare år har ett flertal ...
... ets lämplighet för vård av heroinberoende personer påvisades första gången vetenskapligt redan 1965. Metadon är det ...
I USA används en intramuskulär depotberedning av naltrexon för behandling av alkohol- och heroinberoende. För närvarande pågår ...