Det tillhör genuset hepacivirus i familjen Flaviviridae. Det finns huvudsakligen sju genotyper av HCV. Genotyp 1 orsakar 70 % ...
Hepacivirus/IP * Hepatitis C, Chronic/*DT * Humans * Practice Guidelines as Topic * Time Factors ...
Hepacivirus/*IM * Hepatitis antibodies/*AN/IM * Hepatitis, viral, human/EP/IM * Humans ...
Det finns tre släkten: Flavivirus, Pestivirus och Hepacivirus, samt några arter med osäker taxonomisk tillhörighet. ...
... ett släkt av Hepacivirus och kännetecknas av hög genetisk variabilitet. ...
Det tillhör genus Hepacivirus inom familjen Flaviviridae och finns i 6 genotyper, 1-6, som är indelade i subtyper benämnda med ...