Etik Etik definieras som en medveten reflektion över de mänskliga värderingar som finns, samt deras grund. Etik kan beskriva ...
Grunden till permakultur ligger i att lära av naturen och härma dess principer och vilar på en grundetik som är omsorg om jord ...
Engelsk titel: Doctor Virtuous. Virtue ethics should complement principle-based ethics in health care Läs online Författare: Ottosson, Jan-Otto Email: [email protected] Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 13047211 ...
... medicinskYrkesetikGrundetikEtik, kliniskBioetikSocial rättvisaHippokratiska edenForskningsetikFilosofiTjänstefel1900- ...