Vanligtvis benämns transferaset efter den grupp den kan förflytta, till exempel glutationtransferas kan överföra glutation från ...
En nyligen genomförd studie visar att klorambucil reagerar med mänskligt glutation-transferas, ett enzym som ofta återfinns i ...
... verkar i kroppen genom att aktiveras av enzymet glutationtransferas, astelin recept apotek. Denna produkt ska inte ersätta en ...
Membranenzymet MGST2, mikrosomalt glutationtransferas typ 2, är motorn i en biokemisk process som ger upphov till så kallad ...
Membranenzymet MGST2, mikrosomalt glutationtransferas typ 2, är motorn i en biokemisk process som ger upphov till så kallad ...
Engelsk titel: Lung cancer susceptibility Läs online Författare: Ryberg D ; Skaug V ; Haugen A ; Mollerup S Email: [email protected] Språk: Eng Antal referenser: 38 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 02103799 ...
Den viktiga funktionen av glutationtransferas i kroppen. Utbuktande, vridna vener hindra blodflödet och inte låta den flyta ...