... ämnen i kroppen Samt vid reduktion av glutationdisulfid till glutation. Glutation används för att omvandla den fria ...
För glutationperoxidas behövs selen och vitamin B2 som omvandlar glutationdisulfid till glutation. Genom födan erhålls mer ...
... när två glutationmolekyler utsätts för en radikal bildar de glutationdisulfid i en redoxreaktion med hjälp av enzymet ...
Eftersom vitamin B2 är essentiell för omvandlingen av glutationdisulfid till glutation, kan den anses vara en antioxidant. ... För glutationperoxidas behövs selen och vitamin B2 som omvandlar glutationdisulfid till glutation. Genom födan erhålls mer ...
... när två glutationmolekyler utsätts för en radikal bildar de glutationdisulfid i en redoxreaktion med hjälp av enzymet ...
... glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Arkeer: Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner ...
Glutation disulfid, GSSG; Glutathione(Oxidized)CAS: 27025-41-8MF: C20H32N6O12S2MW: 612.63EINECS:.... ...