2. Hämmare av a-glukosidaser. Handlingsmekanism: hämmar konkurrerande a-glukosidaser i tarmen (sackaros, maltas, glucoamylas ...
Akarbos är ett läkemedel som blockerar enzymer i mag-tarmkanalen (alfa-glukosidaser) som bryter ner kolhydrater till mindre ...