Pansarflagellaternas gifter har andra effekter. Också pansarflagellaterna producerar gifter. Till de mest kända av dessa hör ... Cyanobakteriella gifter anrikas i levern. Cyanobakterier (blågrönalger) har förekommit i Östersjön i tusentals år. De ... Gifter kan sprida sig till bottendjurssamhällen och lagras t.ex. i musslor och musselätande djur. ...