The ideal candidate will have experience in molecular regulation of metabolism and the techniques used in molecular biology, ... of gene expression using inducible virus-mediated expression is especially important for this project. Experience in ... knockdowns och riktad epitopmärkning. Kunskap inom protein / RNA-biokemi, storskaligt proteinuttryck och rening från ... Work in BSL1 lab with previous experience of automation and molecular biology techniques preferred ...
Wagner, E. F., Stewart, T. A. & Mintz, B. (1981). The human beta-globin gene and a functional viral thymidine kinase gene in ... Ett annat exempel på loss-of-function är knock-down. Då är genen inte helt avstängd utan dess uttryck har minskat, ungefär som ... Åtta av dessa nya tekniker finns på en särskild lista som en arbetsgrupp inom EU (The New Techniques Working Group of the ... Costantini, F., & Lacy, E. (1981). Introduction of a rabbit beta-globin gene intro the mouse germ line. Nature, 294:92-94. ...