Genbibliotek. I ett gen- eller DNA-bibliotek sparas hela eller delar av arvsmassor. Detta görs genom att till exempel klippa ... Dessa sätts in i en så kallad plasmid (en cirkulär DNA-molekyl). Genbibliotek används till exempel när man vill isolera en ännu ... Det finns olika typer av genbibliotek, till exempel EST-bibliotek, cDNA-bibliotek, genom-bibliotek. Biblioteken brukar ...
... genbibliotek, vektorsystem, hybridiseringstekniker samt PCR-baserad metodik.. Här ingår även den teoretiska grunden för hur man ...
... mutagenes och konstruktion av genbibliotek, mätning av enzymaktivitet och enzymkinetik. Kunskaper inom proteinkristallografi är ...
Det drejer sig om følgende sammenhæng, som forklares på følgende måde i en ordbog for semieksperter: genbibliotek En samling af ... der også kaldes et genbibliotek, som opstilles af enkelte forskere, forskergrupper og evt. også af institutioner. ... klonede gener, oftest indeholdende mange eller i sjældnere tilfælde alle gener af en bestemt art, kaldes et genbibliotek. Det ...
Den kan verka som neurotransmittor.Genbibliotek: En omfattande samling DNA-fragment som klonats från en viss organism, vävnad, ...
BassekvensAminosyrasekvensGenetiska vektorerTidsfaktorerKinetikMatematiska begreppGenbibliotekAlgoritmerRegulatoriska ... principerSkulpturKonstMaterialprovningBöckerMedlinePlusGenbibliotekHartscementBloggingABO-blodgruppssystemSocial MediaSkrivande ...
... intergentBakteriegenerGenbibliotekGenom, växtNeurala nätverk (Datorer)VätebindningIntronerHMG-boxdomänerRekombination, genetisk ...