... infrysning och gelkromatografi.. Arbetsuppgifter: *Utföra bufferttillverkning, saltuppvägning, tillsatser, provtagningar ...
Karakterisering av polymerer: viskosimetri, gelkromatografi, spektroskopi, osmometri, molekylviktsfördelningar. *Nedbrytning av ...
Karakterisering av polymerer: viskosimetri, gelkromatografi, spektroskopi, osmometri, molekylviktsfördelningar. *Nedbrytning av ...
... filtreringar och gelkromatografi - fyllning, kapsylering, frystorkning, rengöring och sanering av utrustning, varor och lokaler ...
... filtreringar och gelkromatografi - fyllning, kapsylering, frystorkning, rengöring och sanering av utrustning, varor och lokaler ...