... fosfotransferaser, som polymeras och kinas) EC 2.8 innehÄller enzymer som transfererar svavelgrupper (svaveltransferas och ...