... treonin eller tyrosin.Melkens kasein og eggenes vitellin er fosfoproteiner. Muskelproteinet myosin og proteinet i ... Fosfoproteiner, en gruppe konjugerte proteiner som inneholder fosforsyre esterbundet til hydroksylgruppen i aminosyrene serin, ... Fosfoproteiner, en gruppe konjugerte proteiner som inneholder fosforsyre esterbundet til hydroksylgruppen i aminosyrene serin, ... Vil du sitere denne artikkelen? Kopier denne teksten og lim den inn i litteraturlisten din: Fosfoproteiner. (2009, 14. februar ...
De benämns i allmänhet efter vad proteinet bundit, till exempel metalloproteiner, fosfoproteiner och lipoproteiner. ...
Icke-glykosylerade fosfoproteiner som endast representeras på B-celler. De reglerar överföringen av Ca2+ genom membran och ...