Fluorescensmikroskopi. Alla ämnen kan ha vissa s.k. tillåtna energinivåer. För att ämnet skall hoppa till en högre energinivå ...
En grupp forskare från KTH har studerat det mänskliga immunförsvaret och de celler som är aktiva för att skydda oss från infektioner och cancer. Arbetet har lett till nya idéer om hur sjuka celler kan undvika att bli upptäckta och dödade, det vill säga påverka immunförsvaret negativ så att det inte fungerar.. Läs mer... ...
fluorescensmikroskopi ...
Fredrik Westerlunds forskargrupp studerar enstaka DNA-molekyler in nanokanaler med hjälp av fluorescensmikroskopi. Fokus ligger ...
Tidigare kunskap och erfarenhet inom fluorescensmikroskopi, epidemiologi, bioinformatik, programmering eller bildbaserade ...
"för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi". Nobelpriset i fysiologi och medicin. John OKeefe, May-Britt Moser och ...
Använda fluorescensmikroskopi till bild pre märkta MSCs i aorta ring-analysen. *Följande 24 h av aorta ring assay/MSC samtidig ... Fluorescensmikroskopi tillåter för kvalitativa mätningar av MSC migration, integration och morfologi i samband med utveckling ... Använda fluorescensmikroskopi för att visualisera de fluorescently märkta MSCs i aorta ring analysen. ... I dubbel färgade samtidig kulturer visade fluorescensmikroskopi långsträckt sammanväxningar mellan de två celltyper, stärkande ...
Moerner tilldelas Nobelpriset i kemi för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi. Gruvbolaget Northland, som driver en ...
... "för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi". ...
Vanligen använda tekniker för SLB avbildning och mätningar är enda molekyl fluorescensmikroskopi, FCS och atomkraftsmikroskop ( ... med optisk total inre reflektion fluorescensmikroskopi (TIRFM) eller konfokalmikroskopi, vilket också skulle kunna kombineras ...
Erfarenhet av fluorescensmikroskopi • Erfarenhet i vetenskaplig bildanalys • Erfarenhet av programvaror NIS package, ImageJ ... Vi kommer att använda kvantitativ fluorescensmikroskopi på både sterilkulturer och fältprov. Projektet är interdisciplinärt och ... Erfarenhet av fluorescensmikroskopi. • Erfarenhet i vetenskaplig bildanalys. • Erfarenhet av programvaror NIS package, ImageJ ... Vi kommer att använda kvantitativ fluorescensmikroskopi på både sterilkulturer och fältprov.. Projektet är interdisciplinärt ...
... års Nobelpris i kemi för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi. Ljusmikroskop har länge haft en begränsning i ...
Bland annat har forskarna vid avdelningen för medicinsk kemi och biofysik använt fluorescensmikroskopi för att kunna studera ...
... av budbärarämnen och lokalisationen och aktiviteten av signal-proteiner i realtid med avancerad fluorescensmikroskopi, såsom ...
... fluorescensmikroskopi, flödescytometri, bildanalys, programmering. Utvecklande av nya metoder, skriva arbeten och söka anslag, ...
Reagens för fluorescensmikroskopi. *Auramin *Auramin ---- 3,0 g. *Fenol ---- 32 mL *H2O ---- 968 mL ...
... utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi" ...
Fluorescensmikroskopi av vulva;. *Radiologiska forskningsmetoder för vilka fosforradioisotoper används som kontrast;. *Studien ...
Tidigare erfarenheter av immun-färgningar, fluorescens-mikroskopi och excel-baserad analys är viktiga. Kunskap i bioinformatik ...
iXon Life - exklusivt för fluorescensmikroskopi *Enkel fotons känslighet. *Bakbelysning, 95% QE. *Snabba bildrutor ...
FISH-analys med fluorescensmikroskopi (Applied Imaging). *Odling av cellinjer och primära cellkulturer ...
Årets kemipris går till Eric Betzig, Stefan W Hell och William E Moerner för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi. ... Publicerat onsdag 8 oktober kl 11:09 Dela De tre forskarna får priset för utvecklingen av superupplöst fluorescensmikroskopi, ...
Hög SnR för båda ljusfält- och fluorescensmikroskopi Känslighetsinställningar som spänner över intervallet från ISO200 till ...
fluorescens [-ʃɛʹns eller -sɛʹns] (engelska fluorescence, av fluorit), utsändande av ljus från materia som har absorberat ljus eller annan elektromagnetisk strålning, en form av luminiscens. Vid ljusabsorptionen får materien ett energitillskott som leder till ett instabilt tillstånd, varefter energin avges i form av ljus, fluorescens.. Fluorescens är mycket. (48 av 339 ord) ...
Speciellt fokus ligger på analys av proteininteraktioner och lipid-trafikering med hjälp av avancerad fluorescens-mikroskopi av ...
Nobelpriset i kemi 2014, för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi. Därför ska unga välja att studera kemi: ... Nobelpriset i kemi 2014, för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi. Därför ska unga välja att studera kemi: ...
Högupplösande fluorescensmikroskopi, den teknik som kammade hem årets Nobelpris i kemi, gör det möjligt att studera vad som ...
Avancerad fluorescensmikroskopi, framförallt med avseende på realtidsavbildning och kvantitativ bildanalys. Önskvärt/ ... Avancerad fluorescensmikroskopi, framförallt med avseende på realtidsavbildning och kvantitativ bildanalys.. Önskvärt/ ...